Lesson 4 – September 6th, 2020

Lesson 5 – September 13th, 2020

Lesson 7 – September 27th, 2020

Lesson 9 – October 11th, 2020

Lesson 10 – October 18th, 2020

Lesson 12 – November 1st, 2020

Lesson 13 – November 15th, 2020

Lesson 14 – November 22nd, 2020